Velkommen til hjemmesiden - Kolbu og Eina blandakor. org.nr 912 431 487

Litt om vårt kor.
Koret har i dag ca. 30  sangere i alle aldre.

Vi har for det meste en større begivenhet i halvåret, som kan være sommerkonsert og høstsare. Vi deltar også på kirketjenester i Kolbu og Eina-menigheten og synger på lokale institusjoner.

Viktige sosiale arrangementer under koret er korte turer, sommerfester og julefester. 


Repertoaret.
Koret har et variert repertoar. Vi synger folkesignaler, viser, salmer i ulike sjangre, klassiske verk, negro spirituals, frisørsalong etc. Vi synger mest norsk og svensk tekst.

Det meste av repertoaret sang en kapella (uten akkompagnement).

Vi er også glade for å bruke våre egne musikalske krefter for kompis hvor det passer, for eksempel gitar, piano eller trekkspill.

Musisk samarbeid med organist, band eller solist er også givende.