Riga 5. til 8. april

RIGA 05. - 08. april

Depositum-delbetaling innbetales innen 11. oktober  -  Kr. 2000,- pr pers.  Marit Ø. sender ut e-post og informasjon m/kontonummer.

2. delbetaling betales innen 26.11. Også kr. 2000,- pr. pers

3 og siste innbetaling skal være betalt innen slutten av januar.  Eksakt dato kommer senere.