AVLYST pga Korona

ÅRSMØTE 18. mars 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

EINA kirkestue - kl. 19.00

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne saker må være styret i hende før den 6. mars.