Kolbu kirkestue

ÅRSMØTE ?

Årsmeldinga kommer dersom det blir aktuelt å avholde et slags årsmøte og en sommeravslutning🙂

Vask hender og ta vare