Hoff kirke 28.10.2018

Vandring i motlys

Vi går for stor-arrangement i år med kor og solister. Max 2 timer i alt

Mandag 15. oktober kan de som har mulighet bli med å øve med solist Ingrid Margitte Narvesen.  Tid og sted kommer vi tilbake til, men den 15. står fast

Solister er Ingrid Margitte Narvesen og Peder Arnt Kløvrud.

Organist:  Vidar Fredheim

Program så langt:

Vi som på uforklarlig vis

Blå salme

Vitae Lux m/solist Ingrid Margitte

Guds kyrkjefolk

Ned i vester soli glader m/solist

Pilgrims Hymn

Hymne/Fader Vår

O Virtus Sapientiae m/solist

Kven kan seie ut den glede

Kyrie Eleison