Fotoalbum

Vi er i gang i friluft.

Oppvarming er viktig !

Mer oppvarming.

Stemmeprakten er viktig

Dirigent finpusser repertoaret.

Sopraner og alter

Flere sopraner, bass og tenorer.

Kantor i Eina og Kolbu Anne Karin Gresbakken

Tekststudier hører med!

Dirigent Guro Mo. Hennes siste opptreden med koret vårt.

Lederteamet

Her skimter vi bakstussen på egne krefter. Musikere er gode å ha.

Oversiktsbilde. Gudstjeneste i friluft.

Her er friluftsgudstjenesten god i gang. Prest Inge Heierdahl ses i bakgrunn.

Koret deltar på ulike arrangement i løpet av året. 
Her er vi med på friluftsgudstjeneste ved Lønnsjøen 21.juni 2015.