2018

Dato
Soare 10. februar
04. mars
05. - 08. april11. april


29. april
13. juni


28. oktober
Arrangement
Bygdestua
Gudstjeneste Balke kirke
Kortur til RigaGranly på Kapp


Gudstjeneste Eina Kirke
Sommerkonsert Kolbu Kirkestue


Hoff kirke Konsertvikua


Repertoar
Brudeslått frå Sogn
Sånne som oss
Hårgalåten
Gje meg handa di ven

Gammel Mariavise
Det skjer et under (Dåpssalme)
Kyrie Eleison
Under nattverd: Salme 387 Evige Gud og
Vi som på uforklarlig vis
Hambanathi


Natten er omme
Fager kveldsol
Kyrie
Gje meg handa di ven
Vi som på uforklarlig vis
Kom!
Hambanathi
Kven kan seie ut den glede
Gammel Mariavise
Den latviske Skaistais Kungs Jezu

Den glade vandrer (allsang)
Hambanathi
Jeg gikk en tur på stien(allsang)
Brudeslått fra Sogn
Hårgalåten
Alle fugler (allsang)
Sånne som oss
En gång i min ungdom
Vi vandrer med freidig mot(allsang)

Kom (preludium)
Vi som på uforklarlig vis
Kven kan seie (nattverd)
Hambanahti (Postludium)

Hårgalåten
Kom sommarvijnn
To trøytte fuglar
Sånne som oss
En solskinnsdag
Vazelina potpouri
Rosa på ball
Kom
Menuett i mai
Sunna å
Så lenge skutan kan gå
Änglamarken
Sommarpsalm
Ned i vester

Vi som på uforklarlig vis
O virtus Sapientae
Pilgrims Hymn
Kyrie
Hymne
Blå Salme
Kven kan seie ut den glede
Ned ivester soli glader
Vitae Lux
Guds Kyrkefolk