Informasjon ang. Covid-19 situasjonen.

Koronasituasjonen

07.01.2021

 

Det blir ikke sangøvelser i nærmeste framtid.  Ny info kommer etterhvert.