Kolbu og Eina Blanda Kor

Gjennomføring av korøvelser høsten 2020

Rutiner for gjennomføring av korøvelser høsten 2020.

Utarbeidet med utgangspunkt i smittevernveileder for musikkøvelser

Kolbu & Eina Blandakor

 

 

 

 

1

Før du drar på øvelse:

Før du drar på korøving må du vurdere om du har tegn på sykdom. Har du symptomer som feber, sår hals, magevondt etc – bli hjemme!

Send Messenger eller SMS til Guro hvis du er i tvil eller ikke kommer.

 

2

Smittevernansvarlige i koret:

Bente Stubberud og Marit Narum Lundby

De oppdaterer seg på FHI retningslinjer vedr korona og kor. Har dere spørsmål eller innspill om hvordan koret gjennomfører smittevern; snakk med Bente eller Marit.

 

3

Lokaler:

Vi er ca 30 medlemmer totalt inkl dirigent. Retningslinjer fra FHI har bestemt at vi skal ha ca 120 m2 øvingslokale.

Lokaler Kolbu kirkestue ok.

På Eina er det for lite.

NYTT ØVINGSLOKALE Helsehuset i Eina, Sundskogvegen.  

 

4

Ny rutine når vi kommer til øvingslokale:
INGEN FYSISK NÆRKONTAKT MELLOM PERSONER.

Oddny er på øvingslokale 30 min før (dvs kl 19.00 ca). Gjelder både Kolbu og Eina.

Oddny står i inngang og spriter hender til hver enkelt.

Oddny registrerer hver enkelt person i oppmøteskjema til koret. Dette lagres for evnt sporing.

 

5

Klargjøring av lokaler:

De som kommer først tar på hansker og setter frem stoler.

Ny rutine: Det skal min være 1 m mellom stoler i raden og 2 m til raden foran/bak.

 

6

Noter:

Det er kun Oddny som deler ut noter til hvert enkelt (med hansker) eller legger i bunker slik at hver enkelt tar sin note.

INGEN SAMBRUK AV NOTER

 

7

Piano:

Det er kun Guro som kan benytte piano. Hun er ansvarlig for rengjøring før og etter bruk.

 

8

Kaffeliste:

Kaffeliste bortfaller. I stedet kommer vaskeliste. Vi må vaske stoler, bord og gulv etter hver øvelse.  De som vasker bruker hansker. Nøkkel går på rundgang.

 

9

Servering:

Alle må selv ta med det de vil spise/drikke i pause. (Kaffe/te blir ikke laget felles.)

 

10

Ny rutine øvingstid:

Vi starter kl 19.30. Kaffepause kl 20.20-20.50 (20 min).

Vi avslutter kl 21.45. (Dette for å frigi tid til de som skal vaske.)