Kaffeliste/Øvelser for våren 2018

Vi begynner kl 19.30 og slutter kl 22.00.

Vi øver på onsdager med en kaffe- og tepause midt i.  (Kl 20.30 - 21.00)

Som regel øver vi annen hver gang i Kolbu og Eina kirkestue, men da det er menighetsrådsmøter i Eina kirkestue på onsdager, blir det noen flere ganger i Kolbu kirkestue heretter.

På øvelsene bytter vi på å ta med litt å bite i til pausa.  

Kaffe og te kjøpes inn av koret og finnes i kirkestuene.

(Kasserer har hovedansvar for innkjøp). 

Ang. renhold må den som har kaffeansvar også se etter at det er ryddet etter oss og at gulvet er kostet/vasket.  Vi må også se hvordan det ser ut når vi kommer, slik at vi ikke blir beskyldt for ikke å rydde etter oss. 

 

 

 

JANUAR

STED

ANSVAR

10.

Kolbu

Jøran

17. Eina

Bodil

24. Kolbu  Unni Tove
31. Eina Silje/Torkjel
FEBRUAR  

 

 7. Kolbu Henrik

14.

Eina-  Hvis dere vil, ta med passet i kveld, så kan Marit skrive av nødvendig informasjon.(Hvis noen ikke vil sende personlig info på e-post)
Kristine
21. Kolbu
Thor

MARS

OBS!!!! Saker til årsmøte må være meldt inn innen 5 mars.

 

 7.

Kolbu

Sigfrid

14. Eina

Marianne

21.

Kolbu kirkestue- ÅRSMØTE - Vi møter kl.19.00. 

 De som skal være med på tur, tar en liten øvelse etter årsmøtet.

 

Marit Ø. tar med kake.

Mat til årsmøte blir kjøpt fra Bjørg

APRIL    
 4. April
Vi møter kl. 19.00  -  Eina - siste øvelse før turen til Riga.
Berit Sveum

11.April

Vi synger på Granly. Kirkestua er opptatt.

 
18.April Eina Hilde
25.April Kolbu.  Gutta øver hos Eivind Ellingsen og jentene i kirkestua.  Guro er på skoletur.  Nina også.

Oddny/for jentene

 

MAI  

 

  2.

Eina

 Liv Berit

  9. Kolbu Tove Jorun
16. Eina Berit F.H
23. Kolbu Marit K Ø

30.

Eina
Anne Kari

JUNI

   
 6.  Kolbu Ester
13.  Kolbu -sommerkonsert/avslutning