Kaffeliste/Øvelser for høsten 2018

Vi begynner kl 19.30 og slutter kl 22.00.

Vi øver på onsdager med en kaffe- og tepause midt i.  (Kl 20.30 - 21.00)

Som regel øver vi annen hver gang i Kolbu og Eina kirkestue, men da det er menighetsrådsmøter i Eina kirkestue på onsdager, blir det noen flere ganger i Kolbu kirkestue heretter.

På øvelsene bytter vi på å ta med litt å bite i til pausa.  

Kaffe og te kjøpes inn av koret og finnes i kirkestuene.

(Kasserer har hovedansvar for innkjøp). 

Ang. renhold må den som har kaffeansvar også se etter at det er ryddet etter oss og at gulvet er kostet/vasket.  Vi må også se hvordan det ser ut når vi kommer, slik at vi ikke blir beskyldt for ikke å rydde etter oss. 

 

 

 

AUGUST

STED

ANSVAR

22.

Kolbu

Nina/Martin
29. Eina

AnneKari

SEPTEMBER    
 5. Kolbu Odd
12.  Eina

Øistein

19. Kolbu Eivind

26.

Eina
Frøydis/Per Erik
     

OKTOBER

 

 

 3.

HØSTFERIE

 

10. Eina

Berit Rinde

17. Kolbu

Bente

24. Eina Marit N.Lundby
31.
Kolbu
Jøran

NOVEMBER

 

 
  7. Eina Bodil
14. Kolbu

Unni Tove

21. Eina

Torkjel/Silje 

28.

Kolbu

Henrik

 DESEMBER    
 5. Eina Kristine
12. Kolbu Sigfrid