Kaffeliste/Øvelser for våren 2019

Vi starter kl 19:30 og avsluttes klokken 22:00.

Vi øver på onsdager med kaffe og kveldsmat i pause. (20:30 - 21:00)

Vi øver annen gang i kirkestua på Kolbu og Eina.

Kaffe og te er kjøpt av koret og finnes i kirkestuene. Noe å spise er tatt av kaffeansvarlig.

(Kasserer har hovedansvar for innkjøp). 

Ang. rengjøring, er ansvarlig for kaffe, skal også sørge for at det er rent etter oss og at gulvet er kostbart / vasket. Vi må også se hvordan det ser ut når vi kommer, så vi blir ikke anklaget for å ikke rydde opp etter oss. 

 

 

 

Januar   Sted Kveldsmat 
9. Kolbu Sigfrid
16. Eina Odd
23. 

Kolbu

 Målfrid

30.

Eina  Marianne

FEBRUAR

   

 6.

Kolbu

Berit Sveum 

13.

Eina   Berit Feste H

20

Kolbu

 Oddny

27.  VINTERFERIE  
MARS     
6.  Kolbu

 Tove Jorunn

13. 

 Eina

 Berit Feste H

20. 

 Kolbu

Marit K Ø 

27. 


APRIL


3.


10.


24.


MAI


 8.


15.


22.


29.


JUNI


5.


12.


 

 

 Eina


 


Kolbu


Eina


Eina


 


Eina


Eina


Eina


 Kolbu


 


Avslutning for sesongen


Kolbu


 

 

 

 

 Nina/Martin


 


Anne Kari


Bente


Øistein


 


Eivind 


Henrik 


Frøydis/Per Erik


Liv Berit 


 


Silje og Torkjell.  Se egen side.


Jøran