Kaffeliste/Øvelser for høsten 2018

Vi begynner kl 19.30 og slutter kl 22.00.

Vi øver på onsdager med en kaffe- og tepause midt i.  (Kl 20.30 - 21.00)

Som regel øver vi annen hver gang i Kolbu og Eina kirkestue, men da det er menighetsrådsmøter i Eina kirkestue på onsdager, blir det noen flere ganger i Kolbu kirkestue heretter.

På øvelsene bytter vi på å ta med litt å bite i til pausa.  

Kaffe og te kjøpes inn av koret og finnes i kirkestuene.

(Kasserer har hovedansvar for innkjøp). 

Ang. renhold må den som har kaffeansvar også se etter at det er ryddet etter oss og at gulvet er kostet/vasket.  Vi må også se hvordan det ser ut når vi kommer, slik at vi ikke blir beskyldt for ikke å rydde etter oss. 

 

 

 

AUGUST

STED

ANSVAR

22.

Kolbu

Nina/Martin v
29. Eina

AnneKari v

SEPTEMBER    
 5. Kolbu Bente v 
12.  Eina

Øistein v  

19. Kolbu Eivind v

26.

Eina
Henrik v
     

OKTOBER

 

 

 3.

Kolbu

Frøydis/Per Erik  v

10. Eina

17 oktober kl 19.00 i Hoff kirke med solister.  Husk notene i rekkefølge i svart mappe!!!! Liv Berit  v

17. Hoff kirke 

Vi øver i Hoff kirke/Jøran v

24. Eina Kristine v
 31.  FRI etter konserten den 28  

NOVEMBER

 

 
  7. Eina Bodil./  Medlemsmøte ang. besøk fra Riga etter pausa. Evt. møte i noteutvalget ang. sanger til jul./v
14.
  Kolbu

Unni Tove v

21. Eina

Torkjel/Silje 

28.

Kolbu

Guro borte.

 DESEMBER    
 5. Kapp Eldresenter Guro fri/Synge på institusjon
12. Kolbu Marit N Lundby