Kaffeliste/Øvelser for våren 2018

Vi begynner kl 19.30 og slutter kl 22.00.

Vi øver på onsdager med en kaffe- og tepause midt i.  (Kl 20.30 - 21.00)

Som regel øver vi annen hver gang i Kolbu og Eina kirkestue, men da det er menighetsrådsmøter i Eina kirkestue på onsdager, blir det noen flere ganger i Kolbu kirkestue heretter.

På øvelsene bytter vi på å ta med litt å bite i til pausa.  

Kaffe og te kjøpes inn av koret og finnes i kirkestuene.

(Kasserer har hovedansvar for innkjøp). 

Ang. renhold må den som har kaffeansvar også se etter at det er ryddet etter oss og at gulvet er kostet/vasket.  Vi må også se hvordan det ser ut når vi kommer, slik at vi ikke blir beskyldt for ikke å rydde etter oss. 

 

 

 

JANUAR

STED

ANSVAR

10.

Kolbu

Jøran

17. Eina

Bodil

24. Kolbu  Unni Tove
31. Eina Silje/Torkjel
FEBRUAR  

 

 7. Kolbu Henrik

14.

Eina
Kristine
21. Kolbu
Thor

MARS

   

 7.

Kolbu

Sigfrid

14. Eina

Marianne

21. Kolbu

Øistein

APRIL

   
 4. Eina
Berit Sveum

11.

Kolbu

Marit K.Ø
18. Eina Hilde
25. Kolbu

Nina/Martin

MAI  

 

  2.

Eina

 Liv Berit

  9. Kolbu Tove Jorun
16. Eina Berit F.H
23. Kolbu Oddny

30.

Eina Anne Kari

JUNI

   
 6.  Kolbu Ester
13.  Eina  Odd