29.september

ÅRSMØTE 29.09.2021 for 2020.

 

Årsmøte i Kolbu og Eina blandakor 29/9-21 - kl. 19.00 

Saksliste for årsmøte:

 

1. Valg av møteleder,møtesekretær og 2 protokollunderskrivere 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Årsmelding 

4. Revidert regnskap 

5. Eventuelt

 

Vi avholder årsmøte og kjøper inn pizza/drikke. 

Valg utgår for ett år: (avklart tidligere i år)

Forslag at alle i styret tar 1 år til 2021-22.

Det blir et litt avkortet årsmøte, da vi pga. korona situasjonen ikke skal ha valg av nytt styre. Har dere noen innspill og komme med så får dere gjerne maile dette til Marit Ødegaard, marithko@gmail.com innen 24/9-21.