Balke Kirke

Vi synger i Balke kirke

Vi møter den 4 mars blir kl. 09.30.  Da rekker vi å synge gjennom alt. Ta gjerne med kaffe og noe å spise for den som blir sulten.

Antrekk:

Svart  m/noe lilla for den som har det.

Vi synger følgende sanger:

Preludium:

Gammel Mariavise.

(Det skjer et under 1 - 4 vers før dåp (dåpssalme)Alle

Det skjer et under  - 5 vers etter dåp)

Etter takkoffer - før nattverd

Kyrie Eleison

Under utdeling av nattverd synger vi

Salme 387 Evige Gud og Vi som på uforklarlig vis.

Er ikke nattverden ferdig etter disse to,  synger vi salme 384 Laudate.

Postludium:

Hambanathi - OBS!!!! først sittende på første vers, før vi går framover og synger de neste versene framme i kirka.   Denne må vi kunne utenat, hvertfall andre vers, så vi ikke ser ned i notene når vi går fram.