Arrangement / repertoar / sanger 2016

 

Dato

Arrangement

Sanger

6.02.2016

Korsoare

Melkefabrikken Kapp

Bort allt vad oro gjør

Den fyrste song

Here is to good old whisky

23.2.2016

Østre Tote Sanitetsforening

Fager kveldssol smiler

Bort allt vad oro gjør

En gång i min ungdom

Venskap

Den fyrste song

Blå Salme

 2.4.2016

 Liv Berit 60 år

Venskap 

Fager kveldssol smiler 

Gabriellas song med Anne Marte som solist 

og Kristian på piano

Blå salme med Peder Arnt som solist 

Ekstranr: Here is to good old whisky 

 16.4.2016

 Jubileum Raufoss Mannskor

Sunna å

Venskap

En gång i min ungdom

Jørgen Hattemaker 

 17.4.2016

 Gudstjeneste Eina kirke

Eg lyfter augo mine 

Salige er de/Halleluja 

Et mitt brød 

Han tek ikkje glansen av livet 

31.05.2016

Kapp Bo og Servicesenter

1.  Jørgen Hattemaker

2.  Lugn vilar sjøn

3.  Fager kveldsol smiler

4.  Danse mi vise, gråte min sang.

5.  Den fyrste song

 19.06.2016

Friluftsgudstjeneste Lønsjøen.

1. Fagert er landet

2. Ingen er så trygg i fare.

3.  Det strøymer ei livselv

4. O nåde stor (Amazing Grace)

5. Lugn vilar sjøn.

 17.09.2016

 Seminar med Torbjørn Dyrud.

 Vi øvde på Eina stasjon 1922 og Slik er det mæ ælt.

 16.10.2016

 Konsert på Eina Grendehus.

Hyllest til Eina

 Je veit et stelle. (Sigfrid og Ester solo)

Einasangen

Hymne

Gule aks

Bæ,bæ lille lam

Vazelina -potpouri

Eina stasjon 1922

Slik er det mæ ælt

Lugn vilar sjøn

Ekstranummer:

Jeg veit et stelle.

 06.11.2016

 Allhelgensdag i Kolbu og Eina kirke

 Hymne

Breda dina vida vinger

Vi som på uforklarlig vis

Han tek ikkje glansen av livet

 

 26.11

Julemesse Betel Lensbygda

Nu vandrer fra hver en verdens krok

Ding dong Merrily on High

Det kimer nu til julefest

Det hev ei rose sprunge

Bæ, bæ lille lam

Venskap

Hymne

          18.12.16    Kolbu og Eina kirke               Det kimer nu til julefest

                                                                  Ding Dong Merily on High

                                                                  Nu vandrer fra hver en verdens krok

                                                                  Det hev ei rose sprunge

                                                                  Ave verum