Kolbu kirkestue 23.03 kl. 18.30

ÅRSMØTE 23.03. kl. 18.30

 

Saksliste:

* valg av møteleder, møtesekretær og 2 til å skrive under            årsmøteprotokoll

 

* godkjenning av innkalling og saksliste

 

* årsmelding

 

* revidert regnskap

 

* forslag fra styret at vi fatter et vedtak om at vi ikke betaler      kontingent før til høsten

 

* kortur

 

* program for våren

 

* sommerfest

 

* valg

 

* evt

 

Større saker som må diskuteres før årsmøte, må være inne hos styret senest 9/3-22