Kaffeliste

Plan for koret, øvelse onsdager fra kl. 19.00-21.30

Ansvarlig for kaffekoking/rydding/event. vask:

Januar

17. Kolbu   Tove og Henrik

24. Eina     Marianne og Anne Kari

31. Kolbu    Bodil og Unni Tove


Februar

7. Eina         Berit S og Sigfrid

14. Kolbu    OBS, tidspunkt! Felles øvelse med Sangkoret Balladen fra 18.30 - 20.30.                   Vi øver på vårt eget repertoar etter dette. Kolbu kirkestue. Liv Berit og Tove Jorun

21 Vinterferie

28. Kolbu   Eivind og Jøran


Mars

6. Eina          Idar og Martin

13. Kolbu      Kristine og Hilde

20. Eina        Inger Lise og Brit

27. Påskeferie


April

3. Eina            Årsmøte Eina kirkestue, vanlig tid fra kl. 19.00 -21.30

10. Kolbu        Anne og Margrethe

17. Eina          Marianne og Anne Kari

24. Kolbu        Gruppeøving (Sopran i Kolbu kirkestue, alter hos Berit Sveum, tenor/bass har                                        egenøving)


Mai

1 mai   Ingen øvelse

8. Kolbu          Bodil og Unni Tove

søn. 12. mai: Gudstjeneste Eina Kirke

15. Eina          Berit S og Sigfrid

22. Kolbu        Liv Berit og Tove Jorun

29. Eina          Eivind og Jøran


Juni

5. Kolbu          Idar og Martin

12. Eina          Kristine og Hilde

15. juni            Sommersangstevne på Lena

19. Eina          Sommeravslutning ved fjorden