Styret 2022-2023

Styret i Kolbu og Eina Blandakor 2022 – 2023

Leder: Bente Stubberud                                                    Periode 2022-23-24

Nestleder: Marit N. Lundby                                               Periode 2022-23-24

Kasserer: Eivind Ellingsen                                                  Periode 2022-23-24

Sekretær:Kristine Kvikstad                                                Periode 2022-23-24

Syremedlem/noter: Oddny Sandbekken                              Periode 2022-23-24

Valgkomite: Liv Berit Kløverud, Unni Tove B.Ø.                   Periode 2022-23-24

Web ansvarlig: Silje Søfteland                                            Periode 2022-23-24

Smitteveransvarlige: Bente Stubberud og Marit N.Lundby    Periode 2022-23-24

Bursdagsansvarlig: Marianne Hermansen                             Periode 2022-23-24

Turkomite: Inger Lise H. Johannesen og K. Kvikstad            Periode 2022-23

Revisorer: Unni Tove B. Østby og Henrik Korsen                  Periode 2022-23-24

Noteutvalg:

Idar Johnsen, Silje Søfteland, Torkjell Asheim, Sigfrid Storengen, Guro Mo    Periode 2022-23-24

Stemmeansvarlig:

Sopraner: Anne Kari Bu og Liv Berit Kløverud

Alter: Silje Søfteland

Tenorer: Jøran Narum

Bass: Odd Smedshammer