Styret 2024-2025

Styret og utvalg i Kolbu & Eina blandakor etter årsmøte 03.04.2024


Leder: Tove W Hagen ikke på valg 2023 – 2025

Nestleder: Bodil Dotset Ringerud ny 2024 – 2026

Sekretær: Inger Lise Hoel Johannessen ny 2024 – 2026

Kasserer: Kristine Kvikstad velges for 1 år 2024 – 2025

Styremedlem: Oddny Sandbekken velges for 1 år 2024 – 2025

Varamedlem: Bjørg Qvigstad ny 2024 - 2026


Noteutvalg:

Tenor Idar Johnsen gjenvalgt 2024 – 2026

Alt Hilde Hoel ny 2024 – 2026

Sopran Kristin Skinderviken ny 2024 – 2026

Bass Steinar Bratberg gjenvalgt 2024 – 2026


Web ansvarlig: Anne Fagerheim Skaug velges for 1 år 2024-2025

Bursdagsansvarlig: Marianne Hermansen gjenvalgt 2024 – 2026


Stemmeansvarlig:

Sopran Liv Berit Kløvrud gjenvalgt 2024 – 2026

Alt Bodil Dotset Ringerud ny 2024 – 2026

Tenor/bass Henrik Korsen ny 2024 – 2026


Valgkomite:

Kristin Skinderviken ny 2024 – 2026

Tove Jorun Wiklund ny 2024 – 2026


Revisorer:

Marianne Hermansen ny 2024 – 2026

Henrik Korsen gjenvalgt 1 år 2024 - 2025