Kolbu og Eina blandakors historie

Innledning

Her er noe av historien bak Kolbu og Eina blandakor. Takk til Anne Karin Gresbakken som var dirigent i koret fram til 2001. Hun er nå kantor i Kolbu og Eina menighet. Takk til Kristian Dystebakken for at han holdt liv i koret til ny dirigent ble funnet. Takk til Oddny Sandbekken som var leder i en årrekke og fortsatte som sopran etter avsluttet verv. De har bidratt til de nedtegnelser som er så langt i korets historie.


Historie
1993
Da Anne Karin Gresbakken kom til Kolbu og Eina 1. august 1993 begynte hun som dirigent for det allerede eksisterende Kolbu kirkes voksenkor.
Når det skiftet navn fra Kolbu menighetskor vet Gresbakken ikke, men koret har vært kontinuerlig drift i fra 1950-tallet. 


1994
Eina menighetskor ble etablert 3.3.1994. Det var Gresbakken som startet det. Eina menighetskor hadde eksistert tidligere, men det var da mange år siden. Anne Karin Gresbakken husker ikke nøyaktig når sammenslåingen av korene skjedde, men det drøyde lenger enn til «senere på året 1994».


1995
Våren 1995 skiftet Kolbu kirkes voksenkor navn til Kolbu kirkekor.


1996
Våren skiftet Kolbu kirkekor navn til Kolbu menighetskor.
Formelt var korene fortsatt to kor, men ble i praksis drevet sammen, og på plakaten nevnt som Kolbu og Eina menighetskor.


1999
Fra 1999 ser Gresbakken at koret konsekvent omtales som Kolbu og Eina menighetskor. Akkurat når den formelle sammenslåinga fant sted vet hun ikke.


2000
Våren 2000 var Gresbakken fortsatt dirigent.
Iflg. diverse notater kan det se ut som at dette var hennes siste semester som korets faste dirigent.


2001
Kristian Dystebakken, et kormedlem, ringte rundt til tidligere kormedlemmer senhøstes dette året og ville gjerne at de skulle synge julekonsert. Koret holdt julekonsert det året. Dystebakken dirigerte koret.

2002
Dystebakken dirigerte koret. Repertoaret bestod av litt enklere sanger og de møttes til øvelser en gang i blant. Koret holdt julekonsert.

2003

Dystebakken dirigerte koret fram til sommeren 2003. Guro Mo tok over som dirigent i august 2003. Koret het fortsatt Kolbu og Eina menighetskor. Som dirigent var det greit for henne å synge både verdslige og kirkelige sanger selv om det var et menighetskor. Det var få medlemmer den gangen.

2004 - 2008
Det var etter at Guro Mo hadde dirigert koret en stund at krefter i koret begynte å jobbe for at det skulle bli et uavhengig blandakor. Det kunne bli lettere å rekruttere medlemmer og ”selge” koret i nærmiljøet. Det nye navnet ble Kolbu og Eina blandakor. Det skjedde i løpet av årene 2004 -2008 en gang.


Koret markedsfører seg med at de har vært et kirkekor, men er nå et kor som skal ha lik vektlegging av kirkelige og verdslige sanger og arrangement. Koret har fortsatt kontakt med menighetene. Kolbu og Eina blandakor låner kirkestuene i Kolbu og Eina menighet gratis som øvingslokale, og som takk for lånet bidrar koret med sang inn i gudstjenestene i Kolbu og Eina kirke. Det er minimum en opptreden i hver av kirkene i halvåret.

2010 – 2. halvår.

Vår faste dirigent Guro Mo tok et halvt års permisjon og vikardirigent var Gerlinde Ursula Julich Øversjøen. Ursula så frem til å dirigere koret og at hun lenge har hatt lyst til å dirigere et blandakor.


Ursula kom til Norge fra Tyskland i 1993, og har siden da bodd på Gjøvik. Hun er 65 år, bor på Gjøvik og har 3 voksne gutter. Den ene på Lillehammer, de to andre i Tyskland. Hun er utdannet innenfor musikk, har sunget i philharmo/kammerkor og har egen solistkarriere. I dag underviser hun i musikk og tysk ved to ulike skoler, er aktiv innenfor politikk, sitter i Norsk Musikkråd, aktiv i Norges Korforbund, dirigerer Hunndalen mannskor og Raufoss damekor. Dette er visst bare noe av det hun driver med.

Ursula har imponert oss med sine faglige kvalifikasjoner og sitt aktivitetsnivå, men like mye hennes korglede. Øvingene startet kl 19.00 og varte til kl 21.30 og være i Eina kirkestue hver øving frem mot jul av hensyn til Ursula.

2012 - 2013
Oddny Sandbekken har sittet som leder i koret i en årrekke. Hun takket nei til å fortsette på årsmøte 2011 som ble holdt 8.5.2012. Øyvind Langedahl tok over ledervervet og satt to år. Koret fikk vedtekter og organisasjonsnummer i 2013.

Koret har i de siste årene hatt i gjennomsnitt ca. 20 medlemmer jevnt fordelt på stemmene sopran, alt, tenor og bass.

2014 - 2015 

Odd Smedshammer var korets leder denne perioden. Korets dirigent gjennom mange år, Guro Mo, slutter som dirigent i Kolbu og Eina blandakor til sommerferien 2015.

Det viste seg vanskelig å skaffe en kvalifisert kordirigent som var villig til å overta. Det har vært omtale i Oppland Arbeiderblad og Totens Blad om at koret søker ny dirigent. Styret hadde mange navn på blokka, men de fleste takket "nei". Noen av kandidatene hadde musikalsk bakgrunn, men dirigerte ikke. Noen kunne hjelpe til av og til med enkelte øvelser eller flere øvelser fram til et arrangement. Styret har ikke greid å finne ny dirigent ved oppstart i august 2015.

Brage Bjerke Sivesindtajets første møte med koret var 15. september 2015. Han er fra Reinsvoll. Koret har hatt et prosjekt sammen med han ut 2015. Anne Karin Gresbakken, kantor i Kolbu og Eina menighet, øver sammen med koret på flere øvelser dette høsthalvåret.

Koret har to opptredener denne høsten / vinteren. Det er Allehelgendags gudstjeneste i Kolbu og Eina kirker samt Julekonserter i de samme kirkene.

2016

Brage Bjerke Sivesindtajet forlenger engasjementet som dirigent fram til sommerferien 2016.

Vikardirigenter 

Vikardirigenter har vært Anne Karin Gressbakken, Aud Kristin Dystebakken
Andersen, Ursula Gerlinde Ursula Julich Øversjøen og Anne Karin Gresbakken.

Kilder:
Anne Karin Gresbakken (Tidligere dirigent)
Oddny Sandbakken (Leder i koret i en årrekke)

MØN (sekretær 2012, 2013, 2014, 2015)

Sist oppdatert 4.4.2016 av MØN