Sanger / repertoar 2014

Dato

8.2.2014

8.2.2014

18.3.2014

30.3.2014

4.4.2014

5.4.2014

24.4.2014

15.6.2014

16.9.2014

  25.10.2014

2.11.2014

3.11.2014

2.12.2014

21.12.2014

27.12.2014

Ringnes’n

Sjømannsvise

Der stode tre skalke

Fager kveldssol smiler

Arrangement

Sanger

Konsert

Fjellvoll bo- og servicesenter, Kolbu

Royals (koret korer)

Der stode 3 skalke

Good night, sweetheart

Gule aks

Sjømannsvise

Danse mi vise,gråte min sang

Venskap

Thats what friends are for

Dancing Queen

Korsoaré

Bygdestua Hoffsvangen

Ringnes’n

Sjømannsvise

Der stode tre skalke

Konsert

Moen skole / Kolbu skole

Samarbeid med 7. trinn

Across the Ages

Steel away

Guds kyrkjefolk

Vi som på uforklarligvis

Ingen er så trygg i fare

Blå salme

Gudstjeneste Kolbu kirke

Venskap

Ringnes’n

Der stode tre skalke

Sjømannsvise

En gång i min ungdom

Danse mi vise, gråte min sang

Blå salme

Kortur til Krakow 3.-6.4.2014

Egen konsert:

Saltgruvene

Black Madonna

Vi som på uforklarlig vis

Blå salme

Steal away to Jesus

Ingen er så trygg i fare

Fager kveldssol smiler

Kortur til Krakow 3.-6.4.2014

Samarbeidskonsert

2 lokale kor deltok

Sjømannsvise

Danse mi vise, gråte min sang

En gång i min ungdom

Gule aks

Steal away

Ingen er så trygg i fare

Fager kveldssol smiler

Konsertvikua

Østre Toten kulturhus

Mitt hjerte er ditt

Slipsteinsvalsen

Jørgen Hattemaker

Alf

Du ska få en dag i mårå

Gudstjeneste / fjordmesse

Løndalsstranda Eina

Bispevisitas

Kolbu menighet

Fader, du har skapt meg

Herren er Gud

Fall til ro

Bred dina vida vingar

Hyggekveld

Skogstad, Eina

Egil Hovlands ”Allehelgensmesse”

Stadig nær

Allehelgensdags gudstjeneste

Kolbu og Eina kirke

Samarbeide med Gunda-Marie Bruce

Danse mi vise, gråte min sang

En gång i min ungdom

Ved Sunna å

Stadig nær

Mitt hjerte er ditt

Jørgen Hattemaker

Du ska få en dag i mårå (allsang)

Bred dina vida vingar

Konsert

Østre Toten sykehjem

Davids 150 salme

Nu vandrer fra hver en grend

Jørgen Hattemaker

Gammel Maria-vise

Venskap

Bred dina vida vinger

Du skå få en dag i mårå (allsang)

Sønnavindsvalsen (allsang)

Vi vandrer med freidig mot (allsang)

Julekonsert

Kolbu og Eina kirke

Nu vandrer fra hver en grend

Himmel på jord

Gammel Maria-vise

Davids 150 salme

Konsert

Fjellvold bo- og servicesenter

Davids 150 salme

Venskap

Natten er omme

Mitt hjerte er ditt

Bryllup

Nina og Martin Rukan

Baptistkirka Raufoss